Chachompuu(ชาชมพู่)资料图片简介

2021.3.15 泰国美女 3

Chachompuu(ชาชมพู่)资料图片简介插图

资料】

名字:Chachompuu(ชาชมพู่)

国籍:泰国

职业:部落客

照片墙:chachompuu »»»

【简介

泰文名字ชาชมพู่,英文名字Chachompuu,美妆部落客、外拍模特,拥有美丽动人脸蛋,雪白晶莹美肌,一头及肩时尚短发,姣好身材曲线,还有空灵般的好气质,时常参与拍照工作,没少在镜头前展示动人身姿,平时以分享美妆和开箱为主。

【图片

Chachompuu(ชาชมพู่)资料图片简介插图1 Chachompuu(ชาชมพู่)资料图片简介插图2 Chachompuu(ชาชมพู่)资料图片简介插图3 Chachompuu(ชาชมพู่)资料图片简介插图4 Chachompuu(ชาชมพู่)资料图片简介插图5

评论

发表评论必须先登陆, 您可以 登陆 或者 注册新账号 !